Rad sa naprednim studentima

U okviru nastavnih aktivnosti prof. dr Boban Stojanović je sa svojim studentima realizovao projekat Aktivni potrošač, koji je finansirala EU.

Projekat Aktivni potrošač, finansiran od strane EU.
Projekat Aktivni potrošač, finansiran od strane EU.
Projekat Aktivni potrošač, finansiran od strane EU.

Dokumenti

Internacionalne aktivnosti