1. Održana je konferencija „Otvorena pitanja i nova pravna rešenja u oblasti zaštite konkurencije“

  objavio
  Konferencija pod nazivom „Otvorena pitanja i nova pravna rešenja u oblasti zaštite konkurencije“ je održana 29. novembra 2018. godine u svečanoj sali Skupštine Kragujevca. Profesor Boban Stojanović je podneo uvodno izlaganje na konferenciji. Skup je održan u organizaciji Komisije za zaštitu konkurencije. U nastavku pogledajte agendu i fotografije sa skupa....
 2. Održano je Tradicionalno niško savetovanje ekonomista 2018

  objavio
  U okviru Foruma naprednih tehnologija, održano je u Oficirskom domu tradicionalno Savetovanje ekonomista u organizaciji Društva ekonomista Niša. I ovogodišnji skup okupio je vodeće domaće stručnjake iz ekonomskih nauka, predstavnike privrede, komore, lokalne samouprave, a tema panel diskusije bilo je upravo mesto naprednih tehnologija u funkciji ekonomskog razvoja. Predsednik Društva...
 3. Održana je Međunaroda naučna konferencija „Teoretski i empirijski aspekti ekonomskih nauka – 60 godina izazova i mogućnosti“

  objavio
  Kako se ističe na sajtu IEN, ovogodišnja konferencija je imala poseban značaj, jer je organizovana u znak obeležavanja 60. godišnjice Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, velikog i važnog jubileja. Konferencija je osmišljena od tri radne sesije sa važnim i široko postavljenim temama iz oblasti ekonomije: 1. Poslovne ekonomije (Business Economics)...
 4. Održana je međunarodna konferencija „Ekonomski sistem EU i pridruživanje Bosne i Hercegovine – izazovi i politike“

  objavio
    Organizatori: ECSA BiH i Ekonomski fakultet Univerziteta Mostar   Partneri: – Jean Monnet Chair ad persona – Univerzitet u Antverpenu – Jean Monet chair – Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski i poslovni fakultet – Univerzitet u Osijeku – Ekonomski fakultet – Institut ekonomskih nauka Beograd – Univerzitet u Nici...