1. Niško savetovanje ekonomista 2016

    Objavio
    Tradicionalno niško savetovanje ekonomista niško savetovanje ekonomista se održava 3. JUN 2016. u organizaciji Saveza ekonomista Srbije i Društva ekonomista Niša. Tema će biti PREDUZETNIŠTVO, RAST KONKURENTNOSTI I RAZVOJ JUGOISTOČNE SRBIJE. Mesto održavanja je svečana sala Ekonomskog fakulteta. PROGRAM SAVETOVANjA PLENARNA RASPRAVA 10:00-10:15 Pozdravna reč Boban Stojanović, Savez ekonomista Srbije/Društvo...
  2. Redovna godišnja skupština Društva ekonomista Niša, 16. maj 2016. u 13 sati

    Objavio
    ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA EKONOMISTA NIŠA Poštovani, Na osnovu člana 17 Statuta Društva ekonomista Niša (DEN), Predsedništvo DEN-a je donelo odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine sa sledećim Dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine DEN-a (u prilogu); 2.Izbori: – Radnog predsedništva – Zapisničara – Overivača zapisnika 3.Izveštaj o radu Društva...