Društvo ekonomista Niša

drustvo ekonomista nisa

Društvo ekonomista Niša je nestranačko i nevladino neprofirabilno udruženje ekonomista u sastavu Saveza ekonomista Srbije sa misijom unapredjenja ekonomske nauke i prakse. Osnovi siljevi DEN-a su:

  • Razvoj i popularizacija ekonomske nauke i struke
  • Unapredjenje kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja
  • Unapređenje privrednog sistema, regulative i ekonomske politike
  • Poboljšavanje konkurentnosti
  • Afirmacija etičkog ponašanja u ekonomskom odlučivanju


Saglasno Statutu i programskoj opredeljenosti, delatnost DEN-a se odvijala kroz:

  • NAUČNO-STRUČNU AKTIVNOST

DEN je u proteklom peridu nastojao da na skupovima ekonomista razmatra najaktuelnije teme iz tekućeg ekonomskog života. U celom peridu je nastavljena tradicija održavanja Niškog savetovanja ekonomista kao najznačajnijeg regionalnog savetovanja ovog tipa.

    • NIŠKA SAVETOVANJA EKONOMISTA 2004-2010.
    • PUBLICISTIČKU AKTIVNOST

U okviru publicističke aktivnosti, DEN je, kao suizdavač, nastavio izdavanje časopisa Ekonomika sa najdužom tradicijom na ovim prostorima.


Boban Stojanovic

Društvo ekonomista Niša, Savetovanje 2012. Pogledajte galeriju