Održano je Niško savetovanje ekonomista u okviru Foruma naprednih tehnologija 2019

Objavio je
|

Društvo ekonomista Niša je i ove godine uspešno realizovalo tradicionalno Niško savetovanje ekonomista 28.novembra 2019. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Niš.

Savetovanje je po treći put održano u okviru Foruma naprednih tehnologija, koji organizuju Grad Niš i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Tema ovogodišnjeg savetovanja je bila „Ekonomija i napredne tehnologije”.

Nakon izjava za medije, skup su svečano otvorili Gradonačelnik Niša Darko Bulatović; direktor sektora za strateške analize, analizu, usluge, servise i pakete proizvoda Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović; član izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije profesor dr. Boban Stojanović; i Saša Matejić potpredsednik Regionalne privredne komore Niš.

Moderator prvog panela „Šta nam donose pametni gradovi” bio je pomoćnik gradonačelnika Niša Miloš Milošević.

Učesnici na panelu su bili: Mihajlo Vesović ispred Privredne komore Srbije, Vladan Nešić sistem analitičar u kompaniji Telekom Srbija i Šasa Matejić ispred Regionalne privredne komore Niš.

Tokom panela istaknut je značaj postojanja jasnog strateškog plana radi ostvarivanja kontrlisanog razvoja uz sinergiju države (lokalne samouorave), privrede (realnog sektora) i univerziteta. Najavljeno je da će kompanija Huawei implementirati prvi „smart city” projekat u Nišu. Tokom panela ukazano je i na razliku između koncepata „Save city” and „Smart city” i istaknute su ključne oblasti u kojima se realizuje koncept pametnih gradova kao što su: pametni saobraćaj (smanjenje gužve i čekanja u saobraćaju), praćenje gubitka vode, optimizacija ruta kamiona komunalnih preduzeća uz pomoć senzora za praćenje popunjenosti kontejnera, praćenje zagađenosti vazduha i buke u gradovima, izgradnja pametnih zgrada.

Tokom diskusije koja je usledila nakon uvodnih izlaganja zaključeno je sledeće:

1) digitalizacija menja poslovne modele i ponašanje čini racionalnijim,

2) pametnih gradova nema bez pametnih ljudi.

Predsednik Društva ekonomista Niša, prof. dr Boban Stojanović bio je moderator drugog panela „Sinergija ekonomije i naprednih tehnologija”. Na početku panela je ukazano na značaj IT sektora za privredu Srbije (izvoz sektora premašuje 1 milijardu evra, učešće u BDP je oko 10%,) i na potrebu povećanja izdvajanja po glavi stanovnika za IT sektor (u Srbiji se izdvaja 60 evra, u zemljama u okruženju 120 evra, dok su u Evropi izdvajanja i do 800 evra po stanovniku).

Učesnici panela su bili: dr Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta u Beogradu i član Saveta guvernera NBS; Vladislav Cvetković direktor kompanije PriceWaterhouseCoopers; Goran Mladenović iz NiKAT klastera; Branislav Brindić direktor kompanije Harder Digital Sova koja se nalazi među deset vodećih kompanija na svetu u oblasti optoelektronike.

Tokom panela su iznete relevantne činjenice i predstavljana su moguća rešenja za unapređenje kvaliteta života u gradu. Lokalni ekonomski razvoj će se u narednom periodu bazirati na pametni gradovima. U vezi sa tim, istaknuti su ključni faktori od kojih zavisi uspešna implementacija projekta pametnih gradova i to: strategija, fiannsijski aspekt i analize i podrška u primeni tehničkih rešenja koja moraju biti skalabilna. Posebna pažnja tokom panela posvećena je primeni naprednih tehnologija i industrije 4.0. u industrijama odnosno posmatrana je ulogoga naprednih tehnologija u unapređenju konkurentnosti preduzeća. Dr Ivan Nikolić predsatvio je dinamiku tehnološke složenosti prerađivačke industrije u Srbiji.

Branislav Brindić je predstavio potencijal visoko tehnoloških firmi. Goran Mladenović je naglasio da se moramo baviti time kako da sa postojećim resursima ponudimo tržištu bolje proizode/usluge i ukazao na moguću disruptivnu i transformišuću ulogu inovacija u privredi. Saša Matejić je ukazao da je visina plata u Srbiji ključni problem i da država treba da smanji poreze i doprinose kako bismo postigli željene rezultate.

 

Tokom diskusije koja je usledila nakon izlaganja panelista zaključeno je sledeće:

1. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj podiže tehnološki nivo proizvodnje,

2. Sektor biznisa ne ulaže dovoljno u istraživanje i razvoj,

3. Neophodan je partnerski odnos lokalne samouprave i poslovne zajednice,

4. Grad je nukleus za dalje promene, a građanin je u centru dešavanja.

Nakon drugog panela, održan je i okrugli sto „U susret Naučno tehnološkom parku” u kome su učestvovali: Stefan Badža, specijalni savetnik u Vladi Republike Srbije, dr Milan Ranđelović načelnik kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša, komanije potencijalni stranari Naučno tehnološkog parka, predstavnici Univerziteta i privrede. Tokom okruglog stola predstavljena je uloga Naučno tehnološkog parka u kreiranju i unapređenju inovacionog ekosistema u regionu, predstavljen je sadržaj, oprema i aktivnosti koje su potrebne u narednom periodu, kao i ciljevi funkcionisanja parka. Veliku važnost za uspešan rad Naučno tehnološkog parka ima lokalna i regionalna saradnja sa svim stejkholderima (visokoškolske ustanove, privredna komora, klaster naprednih tehnologija, agencije za ekonomski razvoj, kompanije i drugi).

Interesovanje medija i šire javnosti za skup je bilo značajno o čemu govori i velika posećenost tokom celodnevnog programa Savetovanja. Imajući u vidu ogranizacioni i programski koncept skupa, pozitivne komentare učesnika i medijsku podršku, Savetovanje je ocenjeno kao veoma uspešno. S tim u vezi, predložene su ključne preporuke koje mogu doprineti boljim sinergijskim efektima međuzavisnosti ekonomije i nauke, s jedne strane, i naprednih tehnologija u kontekstu industrije 4.0. s druge strane:

1. Meriti rezultate digitalne transformacije i revidirati stvarno stanje u privredi,

2. Ojačati kompanije tradicionane industrije da inoviraju,

3. Osigurati više donosilaca odluka u ovoj oblasti iz Beorgada na sličnim događajima,

4. Organizovati događaje na kojima će predstavnici Tech industrije i tradicionalne industrije komunicirati i razmenjivati stavove i iskustva,

5. Motivisati Tech firme da se više uključe u projekte u Srbiji.

 

 

U nastavku pogledajte agendu

Sati:
10.00 – 10.30Izjave za medije
10.30 – 11.00 Svečano otvaranje II dela V Foruma naprednih tehnologija

Obraćanje:

• Darko Bulatović, gradonačelnik Grada Niša
• Mihailo Vesović, PKS, direktor Sektora za strate[ke analize, analitiku, usluge, servise I pakete proizvoda
• prof.dr Boban Stojanović, član IO Saveza ekonomista Srbije  
• Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu turizma, trgovine I telekomunikacija               
11.00 – 12.30 Panel

„Šta nam donose pametni gradovi“

Moderator: Miloš Milošević, pomoćnik gradonačelnika Niša 

Učesnici:

• Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija
• Miša Ivković, direktor, RATEL
• Mihailo Vesović, PKS, direktor Sektora za strate[ke analize, analitiku, usluge, servise I pakete proizvoda
• Vladan Nešić,Telekom, system analitičar-ekspert 
• Predsatvnik Huawei-a

Pitanja i diskusija
12.30 – 14.00 Biznis forum

PANEL „Sinergija ekonomije i naprednih tehnologija“

Moderator: Prof Boban Stojanović, Savez ekonomista Srbije           

Učesnici:

• Slaviša Antić, pomoćnik direktora Kancelarije za IT I elektronsku upravu Vlade Republike Srbije
• Vladislav Cvetković, direktor PriceWaterhouseCoopers
• Dragan Šagovnović, generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd
• Slobodan Krstović, NALED
• Mihajlo Zdravković,direktor Aerodromi Srbije
• Branislav Brindić, Harder digital Sova

Pitanja i diskusija  
14.00 – 14.30Koktel
14.30 – 16.00 OKRUGLI STO

„U susret Naučno tehnološkom parku“

Uvodničari:

• Stefan Badža, specijalni savetnik premijerke Srbije Ane Brnabić
• dr Milan Ranđelović, načelnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj I projekte Grada Niša

Učesnici: Kompanije -  potencijalni stanari NTP-a, predstavnici nadležnih  ministarstava, Grada,  Univerziteta  i privrede