Naučni skup “Institucionalne promene kao determinanta ekonomskog razvoja”

Objavio je
|

Teoriju i praksu društveno-ekonomskog razvoja karakteriše niz principijelnih pitanja, čije objektivno i celovito razmatranje podrazumeva, pre svega, kritički pristup, kako bismo mogli da na adekvatan način opredelimo poziciju ne samo pojedinačnih, već i društvenih interesa. U skladu sa navedenim, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije, je organizovao tradicionalni, XVIII naučni skup pod nazivom „Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije“.

Radovi učesnika Naučnog skupa će biti publikovani u Zborniku radova.

Profesor Boban Stojanović je učestvovao na skupu “Institucionalne promene kao determinanta ekonomskog razvoja”, održanog 12. aprila 2019. na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.