Predstavljanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu

Objavio je
|

U organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji i niškog EU info kutka, u Nišu je predstavljen  Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu. Uz prisustvo predstavnika lokalnih institucija, akademske zajednice, civilnog sektora i zainteresovanih građana, u Gradskoj kući u Nišu, o ključnim nalazima Izveštaja govorila je šefica sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u Srbiji Radica Nusdorfer.

U fokusu predstavljanja Izveštaja u Nišu bili su ekonomski aspekti. Kako je ocenjeno, Srbija je na tom polju ostvarila određeni napredak i umereno je spremna za razvijanje funkcionalne tržišne ekonomije. Struktura privrede dodatno je poboljšana i ekonomska integracija sa EU je ostala na visokom nivou. Kada je reč o zakonodavstvu, Srbija je nastavila da usaglašava svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u različitim oblastima. U analizi političkih kriterijuma, ocenjeno je kao neodložno da se stvori više prostora za istinsku međupartijsku debatu kako bi se izgradio širok proevropski konsenzus koji je ključan za napredak zemlje na njenom putu ka EU.

U mnogim oblastima je konstatovano da postoji izvestan ili umeren napredak, ali da su neophodni dodatni napori i ozbiljnije reforme na putu evropskih integracija Srbije.

„Oblasti u kojima je najveće unapređenje potrebno su vladavina prava i sloboda medija, to su oblasti za koje smo ocenili da postoji najmanji napredak“, navela je Nusdorfer.

O lokalnom kontekstu i poziciji Niša u procesu evropskih integracija Srbije, na predstavljanju izveštaja kao uvodničari u diskusiji govorili su relevantni poznavaoci prilika na lokalnom nivou: profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu i predsednik Društva ekonomista Niša Boban Stojanović i rukovodilac Sektora za pripremu domaćih i medjunarodnih projekata u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša Ivan Pavlović.

Ocena uvodničara je da je Niš izuzetno napredovao po pitanju privlačenja stranih investicija, ali da je potrebno dodatno razvijati domaću privredu.

Cilj prezentacije je bio da okupi relevantne aktere i poznavaoce prilika sa lokala, što podrazumeva učešće predstavnika privrede, akademske zajednice, institucija, organizacija civilnog društva u Nišu i južnoj Srbiji.

Text: Eu Info