Održana je XLV Skupština Saveza ekonomista Srbije

Objavio je
|

U utorak 16. aprila 2019. održana je Izborna skupština Saveza ekonomista Srbije (SES). Za predsednika SES-a ponovo je izabran Aleksandar Vlahović, a za predsednika Skupštine prof. Кosta Josifidis. Takođe, izabrani su novi članovi Predsedništva i Nadzornog odbora SES-a.

Saglasno Statutu i programskoj orijentaciji delatnost SES-a će se u narednom periodu odvijati kroz unapređenje i podizanje kvaliteta tradicionalnih aktivnosti kao što su: savetovanja ekonomista, publicistička aktivnost, saradnja sa društvima ekonomista, kolektivnim članovima i drugim srodnim organizacijama, kao i dodela godišnjih nagrada. Pored toga veća pažnja biće posvećena unapređenju regionalne saradnje.

Predsednik Saveza ekonomista Srbije
Vlahović Aleksandar, Predsednik, Ekonomski Institut

Predsednik Skupštine Saveza ekonomista Srbije
prof. Кosta Josifidis

Članovi Predsedništva i nadzornog odbora, saziv 2019-2023 

1. Atanasijević Jasna, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
2. Bajec Jurij, Akademija ekonomskih nauka
3. Birovljev Jelena, Ekonomski fakultet Subotica
4. Budeč Darko, Buck
5. Carić Slavko, Erste banka
6. Čadež Marko, Privredna komora Srbije
7. Čupić Vladimir, Atlantik grupa
8. Dabić Stojan, Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta
9. Đuričin Dragan, Ekonomski fakultet Beograd
10. Đurić Draginja, Banka Inteza
11. Drakulić Zoran, Point Group Int
12. Jakopin Edvard, Geografski fakultet
13. Josifidis Кosta, Ekonomski fakultet Novi Sad
14. Кisić Svetlana, Unikredit banka
15. Labus Miroljub, Belox
16. Lazarević Vojislav, Addiko Bank
17. Lončar Dragan, Ekonomski fakultet Beograd
18. Malinić Dejan, Ekonomski fakultet Beograd
19. Marchegiani Giorgio, DDOR Novi Sad
20. Marović Boris, profesor emeritus, Fakultet tehničkih nauka u Novom
Sadu
21. Mihajlović Predrag, Vojvođanska banka
22. Paunović Blagoje Ekonomski fakultet Beograd
23. Petković Goran, Ekonomski fakultet Beograd
24. Petrović Zoran, Raiffeisen Bank
25. Pitić Goran, Societe Generale Bank
26. Radonjić Petrović Dragijana, MD Solution
27. Rikalović Gojko, Ekonomski fakultet Beograd
28. Ristanović Snežana, Raiffeisen Future
29. Savić Nebojša, Savet guvernera Narodne banke Srbije
30. Smiljanić Svetlana, Wiener Städtishe osiguranje
31. Spasojević Toplica, ITM sistem
32. Stojanović Boban, Ekonomski fakultet Niš
33. Šagovnović Dragan, Ekonomski institut
34. Šoškić Dejan, Ekonomski fakultet Beograd
35. Tabaković Jorgovanka, Narodna banka Srbije
36. Uzelac Vida, konsultant
37. Vasić Živorad, NBGD Properties
38. Veselinović Petar, Ekonomski fakultet Кragujevac
39. Vlahović Aleksandar, AV holding
40. Vojinović Zoran, konsultant
41. Vučković Vladimir, Fiskalni savet
42. Vujačić Ivan, Ekonomski fakultet Beograd
43. Vujović Dušan, FEFA

Članovi nadzornog odbora , saziv 2019-2023 

1. Banović Ratko, predsednik
2. Bosnić Milorad, član, Sava osiguranje
3. Marković Aleksandar, član, Metalac

Izvor: sajt SES-a