Manji porezi – više investicija i više zaposlenih

Objavio je
|

Smanjenje poreza, pre svega na zarade, ali i na dobit preduzeća, kao i ukidanje parafiskalnih nameta jesu jedini način da se privreda rastereti i da joj se olakša poslovanje, smatraju ekonomski stručnjaci.

Oni u razgovoru za Ekonometar kažu da novac koji se na taj način “uštedi” treba uložiti u dalji razvoj preduzeća, u nove investicije i zapošljavanje, što će stvoriti preduslove za veći privredni rast i razvoj. Smanjenje poreskih obaveza koristilo bi i privredi i zaposlenima, a posredno i državi, slažu se naši sagovornici, i ističu da sada ima prostora za to jer je budžet Srbije već četiri godine u suficitu.

Na pozitivne uticaje rasterećenja privrede na dugi rok ukazuje i Boban Stojanović, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu, ali i dodaje da kreatori fiskalne politike radije ostaju na postojećim poreskim stopama.

Niži porezi imaju više pozitivnih uticaja, kako na zapošljavanje, investicije, smanjenje sive ekonomije, tako i na rast životnog standarda kroz veće zarade, što može voditi većem privrednom rastu – kaže Stojanović za Ekonometar.

U tom kontekstu on podseća na tzv. Laferovu krivu koja, pojednostavljeno rečeno, ukazuje na to da poreske stope preko određenog nivoa vode smanjenju poreskih prihoda i obrnuto, kada sniženje visokih poreskih stopa vodi ka povećanju poreskih prihoda.

Кada je u pitanju privreda, naš sagovornik naglašava da bi trebalo da se sagledaju svi fiskalni i parafiskalni nameti i da se na bazi ozbiljne analize kratkoročnih i dugoročnih efekata preduzme selektivna redukcija broja i visine mnogih opterećenja.

Tu svakako spadaju porezi i doprinosi na zarade, poreske olakšice kod investiranja, porez na dobit, porez na imovinu, kao i stimulativne mere za poslovanje u nerazvijenim i ruralnim područjima – nabraja Stojanović.

Časopis Ekonometar, oktobar 2019.