Boravak profesora Stojanovića na Al.Farabi Kazakh National University

Objavio
|

Boravak prof. Stojanovića na Al-Farabi Kazakh National University, Almaty u Kazahstanu je bio veoma bogat aktivnostima koje se mogu podeliti u pet kategorija:

1. Predavanja,

2. Uvodno izlaganje na internacionalnoj konferencija “Financial resources of “Green
economics” provision – a new paradigm of sustainable development”, održanoj 27 i 28. novembra 2014. Tema: INFLUENCE
OF THE GREEN ECONOMY ON COMPETITIVENESS – CHALLENGES IN THE PROCESS OF THE
EUROPEAN AND EURASIA INTEGRATION,

3. Pozdravni govor na sednici Senata Kazakh National Univerziteta i susret sa rektorom,

4. Uručenje finansijske pomoći dobrim studentima Alyaga Mystafa i Chingiska Amazolov koji su materijalno ugroženi,

5. Vannastavne aktivnosti (supervizija master i doktorskih teza, kontakti sa kolegama i studentima, poseta Alma i Suleyman Demirel univerzitetima, neoficijelno druženje i posete znamenitostima grada Almaty i zimskih centara Medeu i Šimbulak).

U prilogu su fotografije sa ovih dešavanja: