Internacionalna konferencija „Konkurencija na tržištu hrane i pića i zaštita potrošača u procesu evropskih integracija“, Vidin

Objavio je
|

Trodnevna Internacionalna konferencija je održana od 27. do 29. marta 2014. godine u Vidinu u Bugarskoj u hotelu „Bononia“.

Profesor dr Boban Stojanović je drugog dana konferencije 28. marta od 13:30 do 14:30h održao predavanje na temu „Konkurencija na tržištu hrane i pića i zaštita potrošača u procesu evropskih integracija“.

Detaljan Program konferencije pogledajte u tabeli.

Prvi dan konferencije
utorak 27. mart 2014.
15:00 - 19:00hDolazak učesnika u hotel. Prijem materijala u vezi sa projektom
19:00hVečera
Drugi dan konferencije
sreda 28. mart 2014.
8:00 - 9:00hDoručak
9:00 - 9:30hRegistracija učesnika
9:30 - 10:00hOtvaranje seminara

» Bogomil Nikolov – izvršni direktor bugarskog nacionalnog udruženja aktivni potrošači
» Aleksandar Lekov – direktor projekta "Balkanski potrošački most"
» Jovan Jovanovic – predsednik centra za zaštitu potrošača FORUM u Nišu i koordinator projekta "Balkanski potrošački most"
» Maria Markovic – koordinator projekta "Balkanski potrošački most"
10:00 - 10:45hPrezentacija projekta "Balkanski potrošački most".Ciljevi. Aktivnosti.

» Aleksandar Lekov – Project Manager "Balkanski potrošački most"
10:45 - 11:00hPauza
11:00 - 11:30hZaštite potrošača u Bugarskoj. Trenutni izazovi.

» Bogomil Nikolov – Izvršni direktor bugarskog nacionalnog udruženja "Aktivni potrošači"
11:30 - 12:00hZaštite potrošača u Srbiji. Trenutni izazovi.

» Jovan Jovanovic – Predsednik Centra za zaštitu potrošača FORUM Nišu i koordinator "Balkan potrošača mosta"
12:00 - 12:30hPitanja novinara. Intervjui.
12:30 - 13:30hRučak
13:30 - 14:30hKonkurencija na tržištu hrane i pića i zaštitu potrošača u procesu evropskih integracija.

» Prof. dr Boban Stojanović – Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
14:30 - 15:30hDiskusija

» Evropsko zakonodavstvo u oblasti zaštite potrošača u EU.
» Slabosti implementacije evropskog zakonodavstva.
» Rešenja. Dobre prakse.

Moderator: Bogomil Nikolov
15:30 - 15:45hPauza
15:45 - 16:30hRezime i zaključci nakon diskusije.
16:30 - 17:00hPriprema osnovnih elemenata ugovora mreže.
17:00hKraj prvog dana konferencije
19:00hVečera
Treći dan konferencije
četvrtak 28. mart 2014.
8:00 - 9:00hDoručak
9:00 - 9:30hPrekogranična torgovina - problemi i izazovi.

» Aleksandar Lekov – Direktor projekta "Balkanski potrošački most"
9:30 - 10:00hKljučni problemi u online kupovinu.

» Ignat Arsenov – Direktor Evropskog potrošačkog centra, Sofija
10:00 - 10:45hDiskusija – I deo

Online kupovina u Srbiji i Bugarskoj?

» Koju rubu najčešće kupujemo na internetu?
» Najčešći problemi i žalbe potrošača.
» Zaštita potrošača u online kupovini.
» Razlike između situacije u Bugarskoj i Srbiji.
» Rešenja. Dobre prakse.

Moderator: Ignat Arsenov
10:45 - 11:00hPauza
11:00 - 11:45hDiskusija – II deo

» Da li Bugari idu u kupovinu u Srbiji i Srbi u Bugarskoj?
» Glavni problemi i prepreke.
» Rešenja. Dobre prakse.

Moderator: Jovan Jovanovic
11:45 - 12:30hPutnički prava u EU:

» vazduh
» pruga
» pomorski i unutrašnji vodni saobraćaj
» autobuski prevoz

Aleksandar Lekov – Project Manager of “Balkan Consumer Bridge”
12:30 - 13:30hRučak
13:30 - 14:30hDiskusija – III deo

» Prava putnika
» Česti problemi i žalbe potrošača
» Rešenja. Dobre prakse
» Saradnja između potrošača i trgovaca.

Moderator: Aleksandar Lekov "Balkanski potrošački most"
14:30 - 15:00hKonačni zaključci sa diskusija tokom dva dana seminara. Potpisivanje sporazuma mreže učesnika.
15:00hKraj seminara.
15:00 - 17:00hZatvoreni sastanak projektnog tima projekta "Balkanski potrošački most"