Jean Monnet konferencija „Evro-mediteranske integracije“ na Univerzitetu Nica Sofija Antipolis

Objavio je
|

Jean Monnet konferencija u organizaciji međunarodne asocijacije za CEMAFI i Žan Mone Centra izvrsnosti Univerziteta u Nici Sophia Antipolis održana je 24. i 25. januara 2013, uz podršku izvršne agencije za „Obrazovanje, medije i kulturu“ (EACEA) Evropske unije.

Konferencija je održana na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Nici.

U prilogu tabeli pogledajte program kongerencije.

Četvrtak
24. januar 2013.
09:30h - 11:00hSastanak Asocijacije CEMAFI International
11:00h - 12:00hSastanak Asocijacije CEMAFI International
11:00h - 12:00hPrijem i registracija učesnika
12:00h - 13:45hRučak
13:45h - 14:15hOTVARANJE KONFERENCIJE

» C. Berthomieu - predsednik Asocijacije
CEMAFI International
» JC. Martin - potpredsednik RI,
Univerziteta Nica Sofija Antipolis
» A. Rampal - zamenik gradonačelnika Nice

» C Vallar - dekan Pravnog fakulteta i političkih nauka,
Univerzitet Nica Sofija Antipolis
» JP. Guichard - Žan Mone Centar izvrsnosti,
Univerzitet u Nici Sophia Antipolis
15:15h - 16:00h

Predsednik: S.Redzepagic
» Geopolitika Evropske unije i
okolina za "Istok" i "Jug"

» JP. Guichard: Evropa u globalizaciji

» C. Vallar : attente papier
» JP. Mockers: Euro i raspad Evrope:
Osnovni problemi ekonomske teorije

» A. Marouani: Francuska između Evrope
i Mediterana
Discutant de papier :

✔ A. Marouani, E. Ponomarenko
✔ L.Oulhaj, A. Ghorbel

✔ J. Andrade, R. Borelly
✔ R. Armani, C. Berthomieu
✔ JP. Guiahcrd, R. Tortajada
16:30 - 16:30hPAUZA
16:30h - 18:00h

Predsednik: N. Attia
Nezaposlenost, siromaštvo, ljudski kapital
u okviru Evro-mediteranskog prostora.

» Verdier-Shushan:Dinamika tržišta rada u Tunisu:
Perspektive jedne tranzicione ekonomije

» M. Azaiez: Nezaposlenost Tunižana sa visokom
školskom spremom

» M. Bouhezza: Posledice ekonomske krize na
nezaposlenost u Mediteranu: Pitanje Alžira?

» L Menvielle, N. Turniri: Uticaj i efekti izvoza zdravstvene zaštite:
komparativni pristup između razvijenih strategija
između zapadnih i zemalja u razvoju

» N. Vassilichina: L’estimation de l'effet des actions de l’Organisation
Internationale de Travail dans l’élimination de la déprivation
économique de la population active française

» G. Mordinova: Trenutno stanje integracije univerziteta u Sibiru
i ruskom Dalekom istoku u evropski obrazovni prostor
Discutant de papier :

✔ M. Simoes, V. Kandzija
✔ L. Lankaoui, O. Chuprova

✔ H. El Ourdani, V. Shuper
✔ R. Borrelly, N. Chtourou

✔ G. Mondelo, V. Berenger
✔ JP. Guichard, S. Redzepagic