IX međunarodna konferencija „Ekonomske integracije, konkurencija i saradnja“, Opatija 2013

Objavio je
|

Profesor dr Boban Stojanović, učestvovao je na IX. međunarodnoj konferenciji „Economic Integrations, Competition and Cooperation“ pod nazivom Ekonomske integracije, konkurencija i saradnja“, Opatija 2013 („Accession of the Western Balkan countries to the European Union“), u peiordu 17-19. aprila 2013. godine.

Konferencija je bila organizovana u saradnji Chair Jean Monnet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Rijeci, Chair Jean Monnet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, CEDIMES Paris i Univerziteta Antwerpen – Jean Monnet Centre of Excellence. 

U nastavku pogledajte fotografije: