Međunarodni panel na temu „Srbija i Kosovo između prošlosti i budućnosti“

Objavio je
|

Forum za etničke odnose i Fondacija za otvoreno društvo Srbija su bili organizatori međunarodne panel diskusije (političko-ekspertske rasprave) na temu „Srbija i Kosovo između prošlosti i budućnosti“, koja jei održana u utorak, 18. decembra 2018. godine, u Medija centru, Beograd, Terazije 3, I sprat, sa početkom u 11:00.

Prof. dr Boban Stojanović je prezentirao rezultate istraživanja Prevladavanje barijera za poslovanje i normalizacija odnosa

Osnovni cilj panel diskusije je da se uz učešće vodećih eksperata, diplomata, kreatora javnog mnjenja i političkih predstavnika iz Srbije i Kosova, koji su učestvovali u različitim oblicima dijaloga od 2000. godine do danas, razmene mišljenja o najrelevantnijim predlozima za uspostavljanje budućih odnosa Kosova i Srbije.

U raspravi su učestvovali i predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji. Do sada su u javnosti najviše zagovarane tri opcije: 1) politika status quo; 2) podela ili teritorijalno razgraničenje duž sadašnjih etničkih linija; i 3) normalizacija odnosa.
Panel diskusija je pomogla da se razmotre i pojasne mogući dobici i rizici, dobre i loše strane svakog od ovih predloga. Time je dat doprinos i sveobuhvatnom obaveštavanju javnosti Srbije a i Zapadnog Balkana o mogućnostima rešenja.

Drugi cilj panel diskusije je da se svestrano sagledaju sadašnji izazovi i da se ukaže na mogućnosti unapređenja dijaloga koji bi doveo do postizanja dogovora strana.

Forum za etničke odnose je organizovao monitoring unutrašnjeg dijaloga o Kosovu koji je vođen u Srbiji, o čemu je objavio pet periodičnih izveštaja i završni prikaz monitoringa. U toku je izrada dokumenta osnove politike (Policy Paper) koji obuhvata analizu unutrašnjeg dijaloga i analizu političke „platforme” za nastavak dijaloga sa predstavnicima Kosova, koju je najavio predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić.

Program rada, kao i spisak učesnika, nalaze se u prilogu.