Održana je Međunaroda naučna konferencija „Teoretski i empirijski aspekti ekonomskih nauka – 60 godina izazova i mogućnosti“

Objavio je
|

Profesor Boban Stojanovic je učestvovao na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Teoretski i empirijski aspekti ekonomskih nauka – 60 godina izazova i mogućnosti“ održanoj u Beogradu u organizaciji Instituta ekonomskih nauka.

Kako se ističe na sajtu IEN, ovogodišnja konferencija je imala poseban značaj, jer je organizovana u znak obeležavanja 60. godišnjice Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, velikog i važnog jubileja. Konferencija je osmišljena od tri radne sesije sa važnim i široko postavljenim temama iz oblasti ekonomije:

1. Poslovne ekonomije (Business Economics)

2. Primenjene ekonomije

3. Ekonomska teorija u poslednjih 60 godina

Izvor i program konferencije: http://www.ien.bg.ac.rs/ies-conference/