MInkluWB projekat: „Mentorstvo o inkluziji u studijskim programima biznisa i ekonomije sa regionalnim fokusom na Zapadni Balkan“

Objavio je
|

MInkluWB projekat

Profesor dr Boban Stojanović je boravio na Univerzitetu Paderborn, Nemačka od 2. do 23. avgusta 2017. radi realizacije DAAD  MInkluWB projekat. U okviru boravka održana je letnja škola na kojoj je prisustvovao sedmoro studenata Univerziteta u Nišu.

 

Otvaranje konferencije povodom MInkluWB projekat na Univerzitetu u Nišu

Otvaranje konferencije održano je na Univerzitetu u Nišu od 27. do 29. maja 2017. godine.

Program konferencije možete pročitati ovde.

 

Letnja škola „Qualifying Peer-Mentors for inclusive Higher Education”

Studenti Ekonomskog fakulteta u Nišu, predvođeni prof. dr Bobanom Stojanovićem, su tokom avgusta 2017. godine posetili Nemačku. Tokom boravka na Univerzitetu u Paderbornu, aktivno su učestovali na letnjoj školi „Qualifying Peer-Mentors for inclusive Higher Education” koja je imala za cilj profesonalizaciju koncepta vršnjačkog mentorstva.
MInkluWB projekat
Letnja škola 'Qualifying Peer-Mentors for inclusive Higher Education'

Pročitajte o ovom događaju na sajtu Univerziteta u Paderbornu.

Šta je MInkluWB projekat?

MInkluWB projekat je jednogodišnji projekat u okviru programa DAAD-a za dijalog visokog obrazovanja Nemačke i zapadnog Balkana koji je počeo 1. marta 2017. godine. Cilj projekta je promovisanje inkluzivnosti studijskih programa u biznisu i ekonomiji koje se bave potrebama studentskih grupa koje su još uvijek nedovoljno zastupljene u višim školama obrazovanje, odnosno deca iz neakademskih porodica, socijalno ugrožene osobe, osobe sa invaliditetom etničkih manjina i ostali. Otvaranjem visokog obrazovanja za nedovoljno zastupljene grupe kao što su ove, univerziteti doprinose širem društvenom i ekonomskom razvoju.

Štaviše, univerziteti imaju koristi od raznolikog studentskog tela i ukupnog rasta. Zato, MInkluWB projekat okuplja profesore i nastavnike i studente fakulteta za poslovanje i ekonomiju iz Bosne i Hercegovine, Makedonije (FIROM), Srbije i Nemačke uz podršku nevladinih organizacija iz tih zemalja i dodatnih partnera iz Slovenije i Hrvatske. Osnovna aktivnost projekata je da obučava učenike kao vršnjake za mentore za studente iz nedovoljno zastupljenih društvenih grupa.

Obuka će se profesionalizovati zajedničkim naporima svih univerzitetskih partnera podržanih od strane NVO-a. Koncept mentorstva takođe će biti u potpunosti integrisan u strukturu lokalnog kurikuluma u ​​odgovarajućem studijskom programu do kraja projekta. Dakle, u Nišu održaće se otvaranje konferencije, nakon čega sledi letnja škola za mentore u Paderbornu u Nemačkoj koja je povezana sa stipendijama za razmenu od mesec dana za jednog člana osoblja i po jednog učenika po lokalnom univerzitetskom partneru (Jul / avgust 2017), seminar za podršku u Tetovu / Makedoniji (novembar 2017) i konferencija o diseminaciji u Sarajevu / Bosni i Hercegovini (februar 2018). Između sastanaka projektne aktivnosti prateće konsultacije zasnovane na video konferenciji.

Partneri: Univerzitet Paderborn, Fakultat fur Virtschaftsvissenschaften (aplikant, Nemačka), ArbeiterKind.de e. V. (Nemačka), Univerzitet u Nišu (Srbija), Udruženje osoba sa invaliditetom (Srbija), Univerzitet Jugoistočne Evrope (Makedonija), Udruženje za obrazovanje Mladiinfo International (Makedonija), Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i vrijednosna fondacija (Bosna i Hercegovina), Libertas International Universiti (Hrvatska), Univerzitet u Ljubljani (Slovenija).

Pgledajte fotografije u nastavku.