Učešće na konferenciji u Zagrebu

Objavio je
|

Profesor dr Boban Stojanović je bio član redakcionog odbora i aktivni učesnik na internacionalnoj konferenciji Economic Integration: Theory, Cooperation and Perspectives, održanoj na Libertas International University, Zagreb-Hrvatska  17 i 18. oktobra 2019.