Jean Monnet predavanja na Filozofskom fakultetu u Nišu

Objavio je
|

Prof. Stojanovic nosioc Jean Monnet programa za Srbiju je održao predavanja na Filozofskom fakultetu u Nišu sa temom „Evropska ekonomska Integracija“. Predavanjima su prisustvovali svi zainteresovani studenti i profesori. Ovim predavanjima se nastavlja ciklus u okviru Jean Monnet programa.

U okviru projekta “Unapređenje edukacije i kontinuirani trening iz oblasti evropskih ekonomskih integracija u Južnoj Srbiji” profesor dr Boban Stojanović održaće predavanja na temu “Evropska ekonomska integracija”.

Ciljna grupa ovih predavanja su napredni i motivisani studenti Filozofskog fakulteta u Nišu.

Predavanja će se održati 15. i 24. decembra 2012. na Filozofskom fakultetu u Nišu u velikoj sali na četvrtom spratu. Termini predavanja su u subotu 15. decembra od 10h i 45min. do 15h i 15min. i u ponedeljak 24. decembra od 14h do 18h.

Nastavne aktivnosti su usmerene i ka novinarima južne Srbije koji izveštavaju o ekonomskim aspektima evropskih integracionih procesa, kao i prema organizacijam za zaštitu potrošača. Uz to, ciljna grupa je i asocijacija ekonomista, prvenstveno onih koji rade na poslovima direktno ili indirektno povezanih sa poslovanjem preduzeća ili institucija iz EU. Projektom je predviđena i serija treninga zaposlenih u državnim i lokalnim organima, javnim službama i nevladinom sektoru. Forma i sadržina kurseva će biti kreirana prema potrebama i zahtevima polaznika.

Cilj projekta je da se navedenim grupama pruži edukacija i trening kako bi se povećali institucionalni i ljudski potencijali na putu Srbije ka EU. Time bi se dao doprinos ekonomskom razvoju južne Srbije i njenom lakšem uključivanju u ekonomske integracione procese.

Projektom je predviđeno 180 časova nastave u tri školske godine. Deo projekta će se sprovoditi u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti na osnovnim, master i doktorskim studijama Univerziteta u Nišu. Drugi značajan deo će se prema utvrđenoj dinamici realizovati u udruženjima novinara, ekonomista, organizacijama za zaštitu potrošača i vladinim i nevladinim organizacijama sa područja južne Srbije.

Izuzetan ugled koji imaju nosioci Jean Monnet (Žan Mone) programa obavezuje na izvrsnost. Činjenica da je jedini odobreni projekat ove vrste u Srbiji stvara dodatni izazov nosiocu da svojim iskustvom, inventivnošću i kreativnošću da dorinos poboljšanju nivoa znanja i veština ciljnih grupa iz različitih oblasti evropske ekonomske integracije.