1. Predstavljanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu

  objavio
  U organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji i niškog EU info kutka, u Nišu je predstavljen  Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu. Uz prisustvo predstavnika lokalnih institucija, akademske zajednice, civilnog sektora i zainteresovanih građana, u Gradskoj kući u Nišu, o ključnim nalazima Izveštaja govorila je šefica sektora za evropske integracije u...
 2. Naučni skup “Institucionalne promene kao determinanta ekonomskog razvoja”

  objavio
  Teoriju i praksu društveno-ekonomskog razvoja karakteriše niz principijelnih pitanja, čije objektivno i celovito razmatranje podrazumeva, pre svega, kritički pristup, kako bismo mogli da na adekvatan način opredelimo poziciju ne samo pojedinačnih, već i društvenih interesa. U skladu sa navedenim, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije,...
 3. Javna diskusija „Nova pravna rešenja u oblasti zaštite кonкurencije“ u Novom Sadu

  objavio
  Zakonom o zaštiti konkurencije se, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača. uređuje zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije. Odredbe Zakona o zaštiti konkurencije se primenjuju na sva pravna i fizička lica koja neposredno ili posredno, stalno, privremeno ili jednokratno učestvuju u prometu robe, odnosno usluga,...