1. Predstavljanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu

    objavio
    U organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji i niškog EU info kutka, u Nišu je predstavljen  Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu. Uz prisustvo predstavnika lokalnih institucija, akademske zajednice, civilnog sektora i zainteresovanih građana, u Gradskoj kući u Nišu, o ključnim nalazima Izveštaja govorila je šefica sektora za evropske integracije u...
  2. Naučni skup “Institucionalne promene kao determinanta ekonomskog razvoja”

    objavio
    Teoriju i praksu društveno-ekonomskog razvoja karakteriše niz principijelnih pitanja, čije objektivno i celovito razmatranje podrazumeva, pre svega, kritički pristup, kako bismo mogli da na adekvatan način opredelimo poziciju ne samo pojedinačnih, već i društvenih interesa. U skladu sa navedenim, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije,...