1. MInkluWB projekat: konferencija u Ohridu i Tetovu, 25-30 oktobar 2017, Makedonija

    objavio
    Šta je MInkluWB projekat? MInkluWB projekat je jednogodišnji projekat u okviru programa DAAD-a za dijalog visokog obrazovanja Nemačke i zapadnog Balkana koji je počeo 1. marta 2017. godine. Cilj projekta je promovisanje inkluzivnosti studijskih programa u biznisu i ekonomiji koje se bave potrebama studentskih grupa koje su još uvijek nedovoljno...