1. Međunarodni panel na temu „Srbija i Kosovo između prošlosti i budućnosti“

  objavio
  Forum za etničke odnose i Fondacija za otvoreno društvo Srbija su bili organizatori međunarodne panel diskusije (političko-ekspertske rasprave) na temu „Srbija i Kosovo između prošlosti i budućnosti“, koja jei održana u utorak, 18. decembra 2018. godine, u Medija centru, Beograd, Terazije 3, I sprat, sa početkom u 11:00. Osnovni cilj...
 2. Održana je Međunaroda naučna konferencija „Teoretski i empirijski aspekti ekonomskih nauka – 60 godina izazova i mogućnosti“

  objavio
  Kako se ističe na sajtu IEN, ovogodišnja konferencija je imala poseban značaj, jer je organizovana u znak obeležavanja 60. godišnjice Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, velikog i važnog jubileja. Konferencija je osmišljena od tri radne sesije sa važnim i široko postavljenim temama iz oblasti ekonomije: 1. Poslovne ekonomije (Business Economics)...
 3. Održana je međunarodna konferencija „Ekonomski sistem EU i pridruživanje Bosne i Hercegovine – izazovi i politike“

  objavio
    Organizatori: ECSA BiH i Ekonomski fakultet Univerziteta Mostar   Partneri: – Jean Monnet Chair ad persona – Univerzitet u Antverpenu – Jean Monet chair – Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski i poslovni fakultet – Univerzitet u Osijeku – Ekonomski fakultet – Institut ekonomskih nauka Beograd – Univerzitet u Nici...