1. Jean Monnet predavanja na Filozofskom fakultetu u Nišu

    objavio
    U okviru projekta “Unapređenje edukacije i kontinuirani trening iz oblasti evropskih ekonomskih integracija u Južnoj Srbiji” profesor dr Boban Stojanović održaće predavanja na temu “Evropska ekonomska integracija”. Ciljna grupa ovih predavanja su napredni i motivisani studenti Filozofskog fakulteta u Nišu. Nastavne aktivnosti su usmerene i ka novinarima južne Srbije koji...