Edukacija #EU ZA TEBE #PRIPREMI SE ZA UČEŠĆE, 3-6.jul 2020.

Objavio je
|

 

Društvo ekonomista Niša poziva zainteresovane učesnike da se prijave za edukaciju o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i ulozi organizacija civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju.

Poziv je upućen predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave ekonomskom politikom i zaštitom potrošača, iskazuju interes za učešćem u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, profesionalnim i omladinskim udruženjima, kao i zainteresovanim novinarima iz lokalnih i nacionalnih medija, koji imaju svoja predstavništva u Nišavskom upravnom okrugu i predstavnicima relevantnih gradskih i regionalnih državnih institucija u oblasti privrede.

U fokusu edukacije su tzv. ekonomska pregovaračka poglavlja (Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe; Poglavlje 8 – Politika konkurencije; Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika; Poglavlje 28 – Zaštita potrošača, Poglavlje 29 – Carinska unija.)

Radionice će se održati onlajn posredstvom „Zoom meeting“ platforme, s obzirom na situaciju izazvanu epidemijom virusa Covid-19.

Treća edukativna radionica

(PREGOVARAČКA POGLAVLJA 1, 8 i 20)(POGLAVLJE 1: SLOBODNO КRETANJE ROBA; POGLAVLJE 8: POLITIКA КONКURENCIJE; POGLAVLJE 20: PREDUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSКA POLITIКA) planirana je za petak 3.jul 2020. u terminu 14:00-15:30.

Četvrta edukativna radionica

(PREGOVARAČКA POGLAVLJA 28 i 29) (POGLAVLJE 28: ZAŠTITA POTROŠAČA I ZDRAVLJA; POGLAVLJE 29: CARINSКA UNIJA) planirana je za subotu 4.jul 2020. u terminu 12:00-13:30.

Peta edukativna radionica

(ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSКOJ UNIJI i NACIONALNI КONVENT O EVROPSКOJ UNIJI) planirana je za ponedeljak 6.jul 2020. u terminu 16:00-17:30.

 

Predavači: prof. dr Boban Stojanović, dr Ivan Đekić, dr Vladan Vučić.

 

Link za registraciju

https://euinfo.civicatalyst.org/pristupanje_eu

 

Učešće u edukaciji je bez finansijskih obaveza i finansira se iz sredstava projekta „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike”.

Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike”  realizuje Društvo ekonomista Niša u periodu od 18.11.2019. do 18.7.2020. godine.

Sprovođenje Projekta predstavlja deo šeme dodeljivanja finansijskih sredstava u okviru projekta “Pripremi se za učešće – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz odabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU” (Pripremi se za učešće), koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Projekat Pripremi se za učešće implementira Centar za evropske politike – CEP, u svojstvu vodećeg partnera na projektu, sa partnerskim organizacijama: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike (CSP).