Projekat u najavi: Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike

Objavio je
|

Projekat je usmeren na pet tematskih oblasti obuhvaćenih ekonomskim pregovaračkim proglavljima: Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe; Poglavlje 8 – Politika konkurencije; Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika; Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja i Poglavlje 29 – Carinska unija. Svrha projekta je edukacija, informisanje i savetovanje organizacija civilnog društva koje deluju u Nišavskom upravnom okrugu, lokalnih medija i regionalnih insitucija o odabranim ekonomskim poglavljima i motivisanje novinara i organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje u rad Nacionalnog konventa o Evropskoj unjii.

Trajanje projekta: Projekat traje osam meseci (18.11.2019 – 18.7.2020.)

Sprovođenje Projekta predstavlja deo šeme dodeljivanja finansijskih sredstava u okviru projekta “Pripremi se za učešće – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz odabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU” (Pripremi se za učešće), koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Projekat Pripremi se za učešće implementira Centar za evropske politike – CEP, u svojstvu vodećeg partnera na projektu, sa partnerskim organizacijama:

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike (CSP).

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji kroz mehanizam radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Specifični ciljevi projekta su:

  • Edukacija, informisanje i savetovanje organizacija civilnog društva, medija i predstavnika institucija o procesu pristupanja Evropskoj uniji u izabranim ekonomskim poglavljima i o interesima i pitanjima od značaja za učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i u radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji
  • Izrada vodiča za organizacije civilnog društva za učešće u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji u izabranim ekonomskim poglavljima.

Ciljne grupe: Ciljne grupe projekta su organizacije civilnog društva koje se bave ekonomskom politikom i zaštitom potrošača, profesionalna i omladinska udruženja, lokalni i nacionalni mediji koji imaju svoja predstavništva u Nišavskom upravnom okrugu, i relevantne gradske i regionalne državne institucije u oblasti privrede.

Geografski obuhvat projekta: Projekat se realizuje na teritoriji Nišavskog upravnog okruga i pokriva Grad Niš i opštine Aleksinac, Doljevac, Merošinu, Ražanj, Gadžin Han i Svrljig, kao i gradske opštine Medijana, Pantelej, Crveni Krst, Palilula i Niška banja.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

1. Edukacija i savetovanje organizacija civilnog društva, regionalnih institucija i predstavnika medija kroz održavanje tematskih radionica i informisanje civilnog društva o mogućnostima za aktivno uključivanje u radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji;

2. Kontinuirana komunikacija sa medijima i širom javnosti o značaju pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji kroz gostovanja na tv emisijama i saopštenja za javnost;

3. Nagradni konkurs za novinare na temu ekonomskih koristi od pristupanja Evropskoj uniji, pitanja od značaja za civilno društvo i odabrana pregovaračka poglavlja;

4. Izrada i deljenje promo materijala radi podizanja svesti civilnog sektora, medija i institucija o procesu pristupanja Evropskoj uniji;

5. Izrada vodiča o procesu pristupanja Evropkoj uniji i davanje odgovora u vodiču na pitanja od značaja za učešće civilnog sektora u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Glavni rezultat projekta su osnažene organizacije civilnog društva za uključivanje u proces pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, uspostavljena delotvorna komunikacija sa lokalnim medijima i bolji stepen informisanosti regionalnih institucija o potrebama civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju.