Nastavne aktivnosti

  1. prof. dr Boban Stojanović

    Ekonomski fakultet

    Profesor Boban Stojanović je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Na dodiplomskim studijama predaje Teoriju i politiku cena i Mikroekonomiju, a na diplomskim-master studijama Mikroekonomski modeli. Na doktorskim studijama je angažovan na predmetu Savremena mikroekonomska analiza. O EKONOMSKOM FAKULTETU U NIŠU Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u...
  2. prof. dr Boban Stojanović

    Internacionalne aktivnosti

    Profesor Stojanović je predavač na Nacionalnom univerzitetu Kazahstana Almatiju (master studije), letnje škole na Univerzitetu Sophia Antipolis u Nici, Francuska i na Univerzitetu u Frajburgu, u Nemačkoj. Nacionalnom univerzitetu Kazahstana Almati, Kasakhstan (master studije) 2014. Pogledajte galeriju Menadžment forum Jugoistočne Evrope i ELC konferencija 2013, Bled, Slovenija Pogledajte galeriju ISEM...