Internacionalne aktivnosti

Profesor Stojanović je predavač na Nacionalnom univerzitetu Kazahstana Almatiju (master studije), letnje škole na Univerzitetu Sophia Antipolis u Nici, Francuska i na Univerzitetu u Frajburgu, u Nemačkoj.

thumbInternationalActivities

Nacionalnom univerzitetu Kazahstana Almati, Kasakhstan (master studije) 2014. Pogledajte galeriju

BledThumb

Menadžment forum Jugoistočne Evrope i ELC konferencija 2013, Bled, Slovenija Pogledajte galeriju