Drugi međunarodni mediteranski skup, „Evropa i Mediteran u krizi: rezultati i perspektive“

Objavio
|

tunisConference

Od 12. do 14. februara 2014 se u Tunisu održava Drugi međunarodni mediteranski skup pod nazivom „Evropa i Mediteran u krizi: rezultati i perspektive“.

Pokretač inicijative i organizator ovog skupa je Pravni fakultet sa Univerziteta u Tunisu zajedno sa Centrom za studije makroekonomije i međunarodnih finansija(CEMAFI) u Nici, uz podršku Evropske komisije.

Dugoročni cilj konferencije je da doprinese konsolidaciji uspostavljanja prostora za naučne skupove i razmene između istraživača širom Mediterana, kao i zemljalja iz istočne i centralne Evrope.

Konkurs je otvoren za mlade istraživače koji mogu predstaviti svoje radove i istraživačke studije.

Najbolji radovoi će biti nagradjeni objavljivanjem.

Više o samom dogadjaju i program konferencijepdf_icon

Više o konferenciji takodje saznajte na linku.