Menadžment forum Jugoistočne Evrope i ELC konferencija 2013

Objavio
|

skupBled

Finansijska kriza i kriza konkurentnosti u Evropi: da li poslovni lideri mogu da pronađu izlaz?

IEDC Poslovna škola Bled
30-31. maj 2013.

Menadžment forum JIE i ELC konferencija 2013 će se baviti najznačajnijim problemima sa kojima se trenutno suočavaju evropski poslovni lideri. Ko danas nije zabrinut zbog teških izazova, kao što su finansijska kriza i kriza konkurentnosti, koji stoje pred Evropom, ali i ostatkom sveta? Upravo ova tema odzvanja u našim razgovorima od 2008. godine.
Svaka kriza se završava tek kada se neravnoteže eliminišu odnosno kada se cene različitih oblika aktive, nivo duga i faktorski prihodi vrate u ravnotežu. Međutim, to će zahtevati vreme i zavisiti od primenjenih reformskih mera i promene mentaliteta. U „recesiji sa duplim dnom“, preduzeća se znatno razlikuju u pogledu procena investiranog kapitala kao što su vremenski horizont, cena kapitala i rizik projekta, koje ne zavise samo od implementacije izabrane strategije, poslovnog modela ili investicionog kapitala, već i od stanja zdravlja domaće ekonomije i ekonomskih očekivanja.

Ogromne količine novca se trenutno nalaze u bilansima stanja preduzeća. Odluke poslovnih lidera na koji način će investirati kapital i pobediti „strah od straha“ će uticati na uspeh njihovih strategija i odrediti konkurentnost njihovih kompanija u budućnosti. U kratkom roku, današnje investicione odluke mogu uticati na hronični efekat ekonomskog rasta koji je praćen visokom nezaposlenošću.
Danas mnogi poslovni lideri okrivljuju svoje vlade da sputavaju značajne inicijative za promenu orijentacije ka reformama, rastu i reindustrijalizaciji. Ipak, osnovni izazov za poslovne lidere može se jednostavno izraziti sledećim pitanjem: da li ćemo samo da zalečimo naše probleme ili ćemo skupiti snagu da reformulišemo našu strategiju, biznis model i način razmišljanja kako bismo krenuli napred i stvorili nove i bolje uslove za život u našem društvu.

Svaka kriza je vreme destrukcije, ali takođe i vreme koje donosi veliku šansu koju ne bismo smeli da propustimo. Alternativa je sigurno bolna i implicira vraćanje unazad za čitavu Evropu, a naročito za region jugoistočne Evrope. Od presudnog značaja će biti inovativnost ispoljena kroz liderstvo. Inovacija bi trebalo da postane ključna reč u evropskoj politici (novi pristup vođenju i upravljanju našim društvom), biznisu (nova praksa upravljanja ekonomskim resursima) i funkcionisanju društvenih organizacija (novi oblici preduzetničke aktivnosti). Održivi rast podstaknut poštovanjem moralnih i etičkih principa biće u fokusu diskusija cele ove godine.
Nadamo se da će naš peti skup iznedriti izvanredne i u praksi primenjive ideje. Organizacioni odbor Foruma pobrinuo se da u tom cilju okupi inventivne i relevantne predstavnike iz sveta biznisa, politike i nauke. Pozivamo Vas da učestvujete u ovom događaju.

Izlagači, panelisti i učesnici će raspravljati o sledećim temama:

  • Preispitivanje strategije i revitalizacije poslovnih modela
  • Odvažne ideje za izbegavanje zamki nesolventnosti i konkurentnosti
  • Kako postati stabilnija i inovativnija kompanija?
  • Kako revitalizirati zrele biznise i finansirati njihov rast?
  • Zelena privreda: Vodstvo za održivi razvoj
  • Korporativno upravljanje zasnovano na novom konceptu moralnosti i etike: da li smo na pravom putu?

BledThumb

Foto-galerija Menadžment forum Jugoistočne Evrope i ELC konferencija 2013.Pogledajte galeriju

Program konferencije sa listom učesnika možete pogledati ovde

preuzeto sa sajta: ses.org