Redovna godišnja skupština Društva ekonomista Niša, 16. maj 2016. u 13 sati

Objavio
|

DEN_thumb

ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA EKONOMISTA NIŠA

Poštovani,

Na osnovu člana 17 Statuta Društva ekonomista Niša (DEN), Predsedništvo DEN-a je donelo odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine sa sledećim

Dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine DEN-a (u prilogu);

2.Izbori:
– Radnog predsedništva
– Zapisničara
– Overivača zapisnika

3.Izveštaj o radu Društva ekonomista Niša za period između dve Skupštine;

4.Priprema Niškog savetovanja ekonomista 3. jun 2016 (program u prilogu).

5.Izveštaj Nadzornog odbora;

6.Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2015. god.(u prilogu)

7.Program rada DEN-a u narednom periodu;

8.Razno.

Skupština će se održati u ponedeljak 16. maja 2016. godine sa početkom u 13,00 časova u sali za sednice Ekonomskog fakulteta.

Pozivam Vas da prisustvujete Skupštini.

S poštovanjem,

Savez ekonomsta Srbije
Društvo ekonomista Niša