1. TEMPUS

    Uloga i ciljevi programa Tempus je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU; Akronim Tempus nastao je 1989 od Trans-European mobility scheme for university studies(panevropska šema za mobilnost na nivou univerzitskih studija). Danas program ima...
  2. Jean Monnet program Srbija

    U okviru EACEA Lifelong Learning Jean Monnet program Srbija  (sub-programme Jean Monnet, Key Activity 1, European Module) prof. dr Boban Stojanović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu od 1. oktobra 2012 sprovodi trogodišnji projekat „Unapeđenje edukacije i kontinuirani trening iz oblasti evropskih ekonomskih integracija u Južnoj Srbiji“ (Enhancement of Education and...