Rad sa naprednim studentima

U okviru nastavnih aktivnosti prof. dr Boban Stojanović je sa svojim studentima realizovao projekat Aktivni potrošač, koji je finansirala EU.

Styled Image Shortcode (with caption)

Projekat Aktivni potrošač, finansiran od strane EU.

Styled Image Shortcode (with caption)

Projekat Aktivni potrošač, finansiran od strane EU.

Styled Image Shortcode (with caption)

Projekat Aktivni potrošač, finansiran od strane EU.