1. Godišnja Skupština Društva ekonomista Niša

    Objavio
    1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine DEN-a ; 2. Izbori: » Radnog predsedništva » Zapisničara » Overivača zapisnika 3. Izveštaj o radu Društva ekonomista Niša za period između dve Skupštine; 4. Priprema Niskog savetovanja ekonomista 2014. 5. Donošenje odluke o članarini 6. Izveštaj Nadzornog odbora; 7. Usvajanje Finansijskih izveštaja za...
  2. Skupština Udruženja ekonomista Niša

    Objavio
    ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA EKONOMISTA NIŠA Poštovani, Na osnovu člana 17 Statuta Društva ekonomista Niša (DEN), Predsedništvo DEN-a je donelo odluku o sazivanju godišnje Skupštine sa sledećim dnevnim redom: U nastavku sednice profesor dr Boban Stojanović će u okviru projekta Jean Monnet održati predavanje na temu Evropska ekonomska integracija. Skupština će...