1. Ciklus predavanja studentima master akademskih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu

    Objavio
    Prof. dr. Boban Stojanović održaće ciklus predavanja studentima master akademskih studija na modulu „Evropska ekonomska integracija“. Termini predavanja predvidjeni planom prikazani su u tabeli. Datum održavanja Mesto i vreme održavanja petak 28. februar 2013. Ekonomski fakultet u Nišu, sala 13 od 12,30-15,45h ponedeljak 3. mart 2014. Ekonomski fakultet u Nišu,...
  2. Predavanje u okviru projekta Jean Monne, Udruženje za zaštitu potrošača Forum, 27-28. 09. 2013.

    Objavio
    U okviru realizacije projekta Žan Mone, prof. dr Boban Stojanović održaće predavanje na temu: KONKURENCIJA NA TRŽIŠTU HRANE I PIĆA I ZAŠTITA POTROŠAČA U SRBIJI U PROCESU EVROPSKE INTEGRACIJE. Ciljna grupa ovog predavanja su zaposleni u organizacijama za zaštitu potrošača sa teritorije južne Srbije, predstavnici nevladinih organizacija i gradjani-potrošači. Predavanje...