Conference ”Globalization and Challenges of Integration” at the Al Farabi Kazakh National University

Objavio je
|

Na Kazahstanskom Nacionalnom Univerzitetu dana 7. decembra 2016. održana je G-Global konferencija sa temom ”Globalizacija i izazovi integracije” u okviru koje uvodno izlaganje podneo prof. dr Boban Stojanović. Konferenciju je organizovala katedra za finansije Fakulteta za ekonomiju i biznis.